Toplantı için ön kayıt zorunludur. Toplantıya sadece 50 nöroloji asistanı için katılım desteği sağlanacaktır.